ดูแล Facebook Page

ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่อง Page อีกต่อไป

ติดต่อเรา

บริการดูแล Facebook Page

" เป็นมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษา "


Promotion 3 เดือน

Packgage A

✔ content 8 คอนเท้น ต่อเดือน

✔ภาพกราฟฟิค banner 8 ภาพ ต่อเดือน

✔ จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 1 ภาพ)

✔ ถ่ายสินค้าฟรี 1 ชิ้น 

✔ ยิงแอดคิดเพิ่ม 20 % ของยอดการยิง

4,999 บาทต่อเดือน

Packgage B

✔ content 15 คอนเท้น ต่อเดือน

✔ ภาพกราฟฟิค banner 15 ภาพ ต่อเดือน

✔  จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 2 ภาพ)

✔ ถ่ายภาพสินค้าฟรี 2 ชิ้น 

✔ ยิงแอดคิดเพิ่ม 20 % ของยอดการยิง

7,999 บาทต่อเดือน

Packgage C

✔content 15 คอนเท้น ต่อเดือน 

✔ ภาพกราฟฟิค banner 15 ภาพ ต่อเดือน

✔ แชร์ข้อมูลความรู้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 15 โพสต่อเดือน 

✔ จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ 

✔ รวมโพส 30 ครั้ง / เดือน 

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 3 ภาพ) 

✔ ยิงแอดฟรี 1 ครั้ง ใน 3 เดือน (ลูกค่าจ่ายแอดเองทางเราไม่คิดค่าบริการ) 

✔ ถ่ายภาพสินค้าฟรี 3 ชิ้น 

✔ มีการบริการแอดมินฟรีตลอด 1 เดือนช่วงเวลาทำการ จ-ศ 08.30-17.00 น.  

14,999 บาทต่อเดือน

Promotion 6 เดือน

Packgage A

✔ content 8 คอนเท้น ต่อเดือน

✔ภาพกราฟฟิค banner 8 ภาพ ต่อเดือน

✔ จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 3 ภาพ)

✔ ถ่ายสินค้าฟรี 4 ชิ้น 

✔ ยิงแอดคิดเพิ่ม 10 % ของยอดการยิง

3,999 บาทต่อเดือน

Packgage B

✔ content 15 คอนเท้น ต่อเดือน

✔ ภาพกราฟฟิค banner 15 ภาพ ต่อเดือน

✔  จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 3 ภาพ)

✔ ถ่ายภาพสินค้าฟรี 5 ชิ้น 

✔ ยิงแอดคิดเพิ่ม 10 % ของยอดการยิง

6,999 บาทต่อเดือน

Packgage C

✔content 15 คอนเท้น ต่อเดือน 

✔ ภาพกราฟฟิค banner 15 ภาพ ต่อเดือน

✔ แชร์ข้อมูลความรู้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 15 โพสต่อเดือน 

✔ จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ 

✔ รวมโพส 30 ครั้ง / เดือน 

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 3 ภาพ) 

✔ ยิงแอดฟรี 2 ครั้ง ใน 6 เดือน (ลูกค่าจ่ายแอดเองทางเราไม่คิดค่าบริการ) 

✔ ถ่ายภาพสินค้าฟรี 6 ชิ้น 

✔ มีการบริการแอดมินฟรีตลอด 1 เดือนช่วงเวลาทำการ จ-ศ 08.30-17.00 น. 

✔ ทำโปรดักชั่น พรีเซ็น บริษัทฟรี 1 คลิป

13,999 บาทต่อเดือน

Promotion 9 เดือน

Packgage A

✔ content 8 คอนเท้น ต่อเดือน

✔ภาพกราฟฟิค banner 8 ภาพ ต่อเดือน

✔ จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 3 ภาพ)

✔ ถ่ายสินค้าฟรี 7 ชิ้น 

✔ ยิงแอดฟรี 1 ครั้ง ใน 3 เดือน (ลูกค่าจ่ายแอดเองทางเราไม่คิดค่าบริการ)

2,999บาทต่อเดือน

Packgage B

✔ content 15 คอนเท้น ต่อเดือน

✔ ภาพกราฟฟิค banner 15 ภาพ ต่อเดือน

✔  จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 6 ภาพ)

✔ ถ่ายภาพสินค้าฟรี 8 ชิ้น 

✔ ยิงแอดคิดเพิ่ม 10 % ของยอดการยิง

✔ ยิงแอดฟรี 1 ครั้ง ใน 3 เดือน (ลูกค่าจ่ายแอดเองทางเราไม่คิดค่าบริการ)

5,999 บาทต่อเดือน

Packgage C

✔content 15 คอนเท้น ต่อเดือน 

✔ ภาพกราฟฟิค banner 15 ภาพ ต่อเดือน

✔ แชร์ข้อมูลความรู้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 15 โพสต่อเดือน 

✔ จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ 

✔ รวมโพส 30 ครั้ง / เดือน 

✔ ออกแบบภาพ cover page (ภาพปก 3 ภาพ) 

✔ ยิงแอดฟรี 1 ครั้ง ใน 6 เดือน (ลูกค่าจ่ายแอดเองทางเราไม่คิดค่าบริการ) 

✔ ถ่ายภาพสินค้าฟรี 9 ชิ้น 

✔ มีการบริการแอดมินฟรีตลอด 1 เดือนช่วงเวลาทำการ จ-ศ 08.30-17.00 น. 

✔ ทำโปรดักชั่น พรีเซ็น บริษัทฟรี 1 คลิป

✔ live สด ฟรี 1 ครั้งต่อเดือนที่ stuiod chactha จังหวัดนครปฐม

12,999 บาทต่อเดือน

" สัญญาเริ่มต้น 3 เดือน จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน "