บริการถ่ายภาพ

บริการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ภาพสวย พร้อมใช้งาน

ติดต่อเรา

บริการถ่ายภาพทั้งใน-นอกสถานที่ ราคาเหมาะสม ทั้งครึ่งวันและเต็มวัน

สิ่งที่จะได้รับ

- ถ่ายภาพ ไม่จำกัดจำนวนภาพ ให้ทุกภาพ

- ทำการปรับแสงและสี ให้สดใส เป็นจริงมากที่สุด ทุกภาพ พร้อมลบตำหนิบนใบหน้า หรือจุดต่างๆ ทำหน้าเนียน สมจริง ตามความเหมาะสม

- ไฟล์ผลงาน ที่ส่งออกไป จะเก็บเป็น backup ไว้ตลอดไป

- ไฟล์ raw ไฟล์คัดออก ขอได้หากต้องการ

ราคา - รายละเอียด

ภาพ Profile

ครึ่งวัน ( 4 ชม. )

ใน Studio     3,000 บาท

นอก Studio  4,000 บาท

เต็มวัน ( 8 ชม. )

ใน Studio     4,500 บาท

นอก Studio   5,500 บาท

เพิ่มเติม

ภาพอาหาร

แบบที่ 1

เมนูละ 1,500 บาท

Backgrond ขาว

แบบที่ 2

เมนูละ 3,000 บาท

พร้อมจัดพร็อบ

เพิ่มเติม

ภาพสินค้า

แบบที่ 1

- สินค้าละ 1,500 บาท

- Backgrond ขาว

แบบที่ 2

- สินค้าละ 3,000 บาท

- พร้อมจัดพร็อบ

เพิ่มเติม

รับปริญญา

ครึ่งวัน ( 4ชม. )

นอก Studio    5,000 บาท

เต็มวัน ( 8 ชม. )

นอก Studio    8,000 บาท

เพิ่มเติม