บริการจัดทำวิดีโอ ครบวงจร

ถ่าย ตัดต่อ ครบจบในที่เดียวด้วยทีมงานมืออาชีพ 

ติดต่อเรา


จัดทำโดยทีมงานมืออาชีพ

Company Presetation

- ระยะเวลาวิดีโอ 3-7 นาที       8,000 บาท

- เพิ่ม Infrographic            +2,500 บาท

- เพิ่มวิดีโอจาก Drone         +3,500 บาท

รวม 14,000 บาท เหลือเพียง

12,000 บาท

แพกเกจ Production

ครึ่งวัน

1 กล้อง

- ถ่ายทำ     5,000 บาท

- ถ่ายทำ + สคริป     +2,000 บาท

-ถ่ายทำ + สคริป + ตัดต่อ    +3,000 บาท

รวม 10,000 บาท

2 กล้อง

- ถ่ายทำ     8,000 บาท

- ถ่ายทำ + สคริป     +2,000 บาท

-ถ่ายทำ + สคริป + ตัดต่อ    +3,000 บาท

รวม 12,000 บาท

ติดต่อเพิ่มเติม

แพกเกจ Production

เต็มวัน

1 กล้อง

- ถ่ายทำ     8,000 บาท

- ถ่ายทำ + สคริป     +2,000 บาท

-ถ่ายทำ + สคริป + ตัดต่อ    +3,000 บาท

รวม 13,000 บาท

2 กล้อง

- ถ่ายทำ     15,000 บาท

- ถ่ายทำ + สคริป     +2,000 บาท

-ถ่ายทำ + สคริป + ตัดต่อ    +3,000 บาท

รวม 20,000 บาท

ติดต่อเพิ่มเติม